Urządzenia elektroniczne przeznaczone do pracy w warunkach atmosferycznych muszą być odporne na deszcz i wilgoć. W takich przypadkach stosujemy obudowy hermetyczne, które zapewniają ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Jednak nawet w przypadku najlepszych obudów istnieje ryzyko, że woda dostanie się do wnętrza urządzenia. Dlatego w dolnej części takiej obudowy zawsze pozostawiamy mały otwór o średnicy 1-2 mm, który rozszczelnia obudowę.

To celowe działanie ma na celu umożliwienie wodzie spokojnego odparowania, zanim zdąży ona wyrządzić jakiekolwiek szkody wewnątrz urządzenia. Często woda, gdy dostanie się do środka, pozostaje tam na stałe, dlatego obecność niewielkiego otworu umożliwia jej naturalne odprowadzenie. Pełna hermetyzacja jest konieczna jedynie w przypadku urządzeń pracujących pod wodą lub narażonych na silne strumienie wody.

Podsumowując, stosowanie obudów hermetycznych z niewielkim otworem w dolnej części zapewnia ochronę urządzeń elektronicznych przed wilgocią i deszczem, jednocześnie umożliwiając ewentualnej wodzie wydostanie się z wnętrza urządzenia przed wyrządzeniem szkód.